Blended learning


Kompleksowe wsparcie w nauce języka

Cieszy nas fakt, że metoda kształcenia językowego, bliska naszemu sercu, nabrała rozpędu w Polsce. Rok 2020 sprawił, że świat znacznie szybciej podążył za technologią. Szkolenia online nie straszą tak jak dawniej i zdobywają szerokie grono odbiorców, chociażby z oszczędności czasu dojazdu i dostępności wielu materiałów.

To, co proponujemy naszym słuchaczom w BBT to kursy B-learning oparte na tzw. hybrydowej metodzie nauczania, która łączy ze sobą interakcje lektora z uczniem w tradycyjnej klasie oraz aktywizowanie i monitorowanie pracy słuchacza online. Taki podział gwarantuje większe zaangażowanie w proces nauki, szybką reakcję i przekaz oraz atrakcyjny content lekcji.

Materiały jakimi dysponujemy podczas naszych kursów w BBT to cyfrowe i w pełni interaktywne źródła oraz podręczniki, wraz z kompletem towarzyszących materiałów audio i wideo oraz szeregiem dodatkowych narzędzi. Idealnie sprawdzają się przy pracy w domu, podczas nauki w trybie zdalnym oraz w ramach blended learning.

Ćwiczenia i platformy stosowane podczas naszych zajęć to innowacyjne rozwiązania online, które dostarczają uczniom motywujący materiał do samodzielnej nauki i powtórek, a lektorom narzędzia do systematycznego monitoringu ich wysiłków.

Według ICAN Institute nie jest odkryciem, że w nauce języka połowa sukcesu to dobry lektor, ale druga połowa to praca własna. B-learning zwiększa efektywność pracy własnej, bo zamienia podręcznik na multimedialną, inteligentną platformę. Zwiększa też efektywność zajęć z lektorem, bo ogranicza je do treningu tego co zostało przerobione samodzielnie, podczas słuchania dialogów, czytania lub wykonywania ćwiczeń gramatyczne.

Szybsza nauka

Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, zdecydowanie lepiej personalizują proces nauki słownictwa i gramatyki. Czytanie i słuchanie również znacznie skuteczniej wyćwiczymy na platformie i aplikacji mobilnej niż pracując z w klasie.

Badania przeprowadzone przez profesorów Dongsonga Zhanga i J. Leona Zhao Can E‑learning Replace Classroom Learning wykazały już w 2004 roku, że umiejętności receptywne mogą być zdobywane szybciej dzięki dobrej platformie e‑learningowej niż zajęciom w klasie. Dobrym przykładem jest nauka rozumienia ze słuchu: wolisz nagranie puszczone przez lektora dla całej grupy czy to samo nagranie w twojej aplikacji mobilnej, które odtwarzasz sobie tyle razy, ile potrzebujesz.

W powyższych badaniach podzielono studentów na dwie grupy: jedna przychodziła na zajęcia, druga miała kurs online – można było obejrzeć wykład, przeczytać dodatkowe materiały, zobaczyć prezentację, podyskutować na forum, zapytać wykładowcę, wysyłając e‑mail. Na koniec semestru był egzamin. Co się okazywało? Za każdym razem studenci uczący się online otrzymywali wyższe oceny! Odpowiedź kryła się w pojęciu indywidualizacji nauki – to student, a nie wykładowca, jest w centrum procesu nauki. To on steruje procesem, mając do dyspozycji magiczne klawisze: stop, pauza, cofnij, idź dalej, przeskocz. Indywidualizacja zwiększa efektywność.

Online – co dzisiaj oznacza również mobile – to większa wygoda, dozowanie wiedzy w wybranym przez ucznia czasie i miejscu oraz brak stresu.