Współpracę rozpoczynamy sprawdzeniem poziomu znajomości języka obcego uczestników kursu za pomocą profesjonalnego testu poziomującego oraz analizą potrzeb firmy. Po doprecyzowaniu celów kursu i szczegółów organizacyjnych przystępujemy do budowania spersonalizowanego programu nauczania.

Cały proces nauki jest w rękach naszej wykwalifikowanej kadry lektorskiej, stale monitorowany przez metodyka. Zapewniamy wygodny wgląd do frekwencji ucznia i postępów jego nauki poprzez narzędzia systemowe. Generujemy cykliczne raporty gdzie opisujemy zrealizowany materiał i progres kursanta.

Kursy odbywają się w siedzibie firmy lub w systemie online. Absolwentom kursów Business English proponujemy egzamin Pearson English International Certificate i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego poziom.

Aby otrzymać indywidualną ofertę dla swojej firmy skontaktuj się z nami.