Dzieci i młodzież

Kursy języka ogólnego dla dzieci i młodzieży rozwijają wszystkie sprawności językowe oferując różnorodność tematów i sprawdzone narzędzia do nauki w formie tradycyjnej oraz cyfrowej. Na naszych zajęciach oprócz ramowego materiału, przybliżamy kulturę krajów zachodnich autentycznymi materiałami video oraz nawiązujemy znajomości dzięki projektom międzynarodowym (English Cambridge Penfriends, BBC live classes etc ). Poprzez unikalne podejście lektora oraz cykliczne spotkania z naszymi native speakers młodzi kursanci czują się zmotywowani do nauki i rozwoju językowego. Na koniec kursów języka angielskiego proponujemy podejście do egzaminu Pearson International Certificate Young Learners i potwierdzenie poziomu międzynarodowym certyfikatem.

Cena za lekcję: od 32 pln

Ilość jednostek: 30 lub 60