PTE General

Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla studentów i osób dorosłych.

  • ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu
  • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
  • uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie
  • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy.

Zarówno część pisemna, jak i ustna są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii, a egzamin jest akredytowany przez niezależną organizację Ofqual.

Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).

CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.

CZĘŚĆ USTNA składa się z trzech lub czterech części, zależnie od poziomu i trwa od 5 do 8 minut. Zadaniami są krótka wypowiedź, dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

Level 1A11 godz. 35 min. + 5 min.
Level 2B11 godz. 35 min. + 7 min.
Level 3B22 godz. + 7 min.
Level 4C12 godz. 30 min. + 8 min.
Level 5C22 godz. 55 min. + 8 min.

Najbliższe sesje: Grudzień 2021 / Czerwiec 2022