PTE Young Learners

International Certificate Young Learners (PTE Young Learners) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

  • testuje umiejętność mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu
  • skupia się na ocenie komunikacji, a nie odtwarzaniu struktur językowych z pamięci
  • ocenia przez zabawę – cześć ustna w formie gry nie powoduje stresu
  • pozwala dzieciom wykazać się samodzielnością językową
  • jest doskonałym sposobem na motywację, wzmocnienie pewności siebie
  • przełamuje obawę przed testami i wyznacza kolejne cele nauki
  • oswaja dzieci z testowaniem.

Egzamin testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. W przyjazny i niestresujący sposób sprawdza umiejętności użycia struktur i funkcji języka angielskiego w naturalnym dla dzieci środowisku, a także testuje umiejętność mówienia z naciskiem na interakcję w sytuacjach życia codziennego.

International Certificate Young Learners jest dostępny na czterech poziomach zaawansowania: Firstwords, Springboard, Quickmarch i Breakthrough. Test na każdym poziomie składa się z części ustnej i pisemnej.

CZĘŚĆ PISEMNA sprawdza umiejętności czytania, słuchania i tworzenia bardzo prostych, często jednozdaniowych wypowiedzi pisemnych.

CZĘŚĆ USTNA to prawdziwa zabawa! Dzieci grają w grę planszową, zupełnie nie odczuwając, że trwa egzamin. Podczas egzaminu ustnego dziecko odbywa także krótką sympatyczną rozmowę z egzaminatorem, która imituje sytuację komunikacyjną znaną z codziennego życia.

Firstwords6-8 lat1godz. + 20 min.<A1
Springboard8-10 lat1godz. + 20 min.A1
Quickmarch10-12 lat1godz. + 20 min.A1/A2
Breakthrough11-13 lat1 godz. 15 min. + 20 min.A2

Najbliższa sesja: Czerwiec 2022