Realizujemy profesjonalne tłumaczenia dla firm, zarówno ustne (podczas dowolnych e-spotkań czy wideokonferencji), jak i pisemne. Podejmiemy się standardowych tłumaczeń wszelkich materiałów firmowych (ulotki, konspekty, materiały reklamowe, raporty, broszury etc) jak również tłumaczeń uwierzytelnionych (wykonanych przez tłumaczy przysięgłych) dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego oraz innych dokumentów firmowych, np. związanych z kontraktami, kadrami i księgowością.

W ramach wsparcia językowego współpracujemy z firmami także podczas targów, kongresów i spotkań biznesowych, również w weekendy.